Kiedy temperatura wody w oceanie jest najwyższa?

Odpowiedź:

Miesiące wrzesień, październik to miesiące kiedy temperatura wody jest najwyższa, czyli 22C 

Atlantyk to nie Morze Karaibskie i temperatura wody nie będzie przekraczała 25C